Novos Fados 1º Dia – Fotos

Posted on April 10, 2009

img_7452

Doismileoito

 

 

img_7217

Oioai

 

 

img_7269

João e a Sombra

 

 

img_7286

Feromona

 

 

img_7304

Feromona

 

 

img_7342

Feromona

 

 

img_7356

Feromona

 

 

img_7419

Doismileoito

 

 

img_7434

Doismileoito

 

 

img_7446

Doismileoito

 

 

img_7470

Doismileoito